info@tierra-institute.org

Tierra notícies – Maig/Agost 2013Tierra News – May/August 2013Tierra noticias – Mayo/Agosto 2013

Al juny de 2013, 16 participants de Taller Sant Josep, 24/7 Dad i Califòrnia State University Dominguez Hills, A. Hernández, A. Putman, C.Sanchez, H. Covarrubias, E.Julio, J. Jameau, J.Ochoa, S.Morales, R. Alcaraz, S. Tyone, M.Gann, V.Cachao, J.Piskotz, R.Tinoco, J.Silva, J.Triana, van completar la seva  sessió d’entrenament del curs de Tierra-Califòrnia # 12 d’Instal.lador de Sistemes Solars Fotovoltaics al Taller San José, a Santa Ana, Califòrnia. Igualment  que en anteriors  sessions, els participants van rebre la seva certificació ETA com instal · ladors de sistemes d’energia solar fotovoltaica.

may_aug_2012_newsmix1

Estadies a Barcelona maig-agost 2013

Els següents estudiants van arribar a Barcelona per completar la seva estadia de tres mesos.

 
Universidad Tecnológica de NAYARIT
Nom     Carrera Empresa
Celia Elisabeth Ramirez TSU  Operaciones Comerciales

Internacionales

Marítima Tuscor Lloyds, S.L
Pedro Manuel de Haro TSU Tecnologias Información y

Comunicación.

Universitat Politècnica de Catalunya
   
Universidad Tecnológica de USUMACINTA
Nom     Carrera Empresa
Williams Magaña TSU Turismo-area hotelería Gerard Corporation SAU- SB Hotels
Universidad Tecnológica del SURESTE DE VERACRUZ
Nom     Carrera Empresa
Maria Isabel Renteral TSU Mecatronica. Area

Automatizacion

Universitat Politècnica de Catalunya-
Universidad Tecnológica de la SIERRA
Nom     Carrera Empresa
Uriel Aguilar TSU Procesos Alimentarios Universitat Politècnica de Catalunya
Julian Diaz TSU Turismo-area hotelería Hotel NH- Belagua
Alfonso Estrada TSU en Mantenimiento

Area Industrial

Semillas Fitó
Ana Flor Carrillo TSU en Mantenimiento

Area Industrial

Jesuites Educació  – Escola del Clot

El grup va tenir l’oportunitat de participar en diverses reunions regulars i sortides de Barcelona i regions limítrofes (pantà de Vallvidrera, Sant Joan de les Abadesses, lloc de naixement de Jaume Nunó, compositor català de la música de l’Himne Nacional Mexicà, Ripoll i el seu monestir (2013 Capital Cultural Català), així com la tradicional recepció al grup de Tierra dels estudiants al Consolat de Mèxic organitzada per les autoritats Norma Ang i Sylvia Pederzini Vila-Real

may_aug_2013_news_mix3In June 2013, 16 participants from Taller San Jose, 24/7 Dad and California State University Dominguez Hills, A. Hernandez, A. Putman, C.Sanchez, H. Covarrubias, E.Julio, J. Jameau, J.Ochoa, S.Morales, R. Alcaraz, S. Tyone, M.Gann, V.Cachao, J.Piskotz, R.Tinoco, J.Silva, J.Triana, completed their Tierra-California Solar Installer PV Training Session # 12 at Taller San Jose in Santa Ana, California. As in previous sessions, participants received their ETA Certification as Solar PV installers.

may_aug_2012_newsmix1

 

 

Internships in Barcelona May-August 2013

The following students arrived in Barcelona to complete their three month internship.

 
Universidad Tecnológica de NAYARIT
Name     Major Company Placement
Celia Elisabeth Ramirez TSU  Operaciones Comerciales

Internacionales

Marítima Tuscor Lloyds, S.L
Pedro Manuel de Haro TSU Tecnologias Información y

Comunicación.

Universitat Politècnica de Catalunya
   
Universidad Tecnológica de USUMACINTA
Name     Major Company Placement
Williams Magaña TSU Turismo-area hotelería Gerard Corporation SAU- SB Hotels
Universidad Tecnológica del SURESTE DE VERACRUZ
Name     Major Company Placement
Maria Isabel Renteral TSU Mecatronica. Area

Automatizacion

Universitat Politècnica de Catalunya-
Universidad Tecnológica de la SIERRA
Name     Major Company Placement
Uriel Aguilar TSU Procesos Alimentarios Universitat Politècnica de Catalunya
Julian Diaz TSU Turismo-area hotelería Hotel NH- Belagua
Alfonso Estrada TSU en Mantenimiento

Area Industrial

Semillas Fitó
Ana Flor Carrillo TSU en Mantenimiento

Area Industrial

Jesuites Educació  – Escola del Clot

The group had an opportunity to participate in various regular meetings and outings in Barcelona and sourrounding areas (pantano de Vallvidrera, Sant Joan de les Abadesses, birthsite of, Jaime Nunó, a Catalan music composer of the Mexican National Anthem, Ripoll and its Monastery (2013 Catalan Cultural Capital) as well as the traditional reception to Tierra’s group of interns at the Mexican Consulate hosted by authorities Norma Ang and Sylvia Pederzini Villareal

may_aug_2013_news_mix3En junio de 2013, 16 participantes de Taller San José, 24/7 Dad y California State University Dominguez Hills, A. Hernández, A. Putman, C.Sanchez, H. Covarrubias, E.Julio, J. Jameau, J.Ochoa, S.Morales, R. Alcaraz, S. Tyone, M.Gann, V.Cachao, J.Piskotz, R.Tinoco, J.Silva, J.Triana, completaron  la sesión de entrenamiento del programa de Tierra-California # 12 del curso de Instalador de Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica en el Taller San José, en Santa Ana, California. Al igual que en anteriores  sesiones, los participantes recibieron su certificación ETA como instaladores de sistemas de energía solar fotovoltaica.

may_aug_2012_newsmix1

Estadías en Barcelona mayo-agosto 2013

Los siguientes estudiantes llegaron a Barcelona para completar su estadía de tres meses.

 
Universidad Tecnológica de NAYARIT
Nombre     Carrera Empresa
Celia Elisabeth Ramirez TSU  Operaciones Comerciales

Internacionales

Marítima Tuscor Lloyds, S.L
Pedro Manuel de Haro TSU Tecnologias Información y

Comunicación.

Universitat Politècnica de Catalunya
   
Universidad Tecnológica de USUMACINTA
Nombre     Carrera Empresa
Williams Magaña TSU Turismo-area hotelería Gerard Corporation SAU- SB Hotels
Universidad Tecnológica del SURESTE DE VERACRUZ
Nombre     Carrera Empresa
Maria Isabel Renteral TSU Mecatronica. Area

Automatizacion

Universitat Politècnica de Catalunya-
Universidad Tecnológica de la SIERRA
Nombre     Carrera Empresa
Uriel Aguilar TSU Procesos Alimentarios Universitat Politècnica de Catalunya
Julian Diaz TSU Turismo-area hotelería Hotel NH- Belagua
Alfonso Estrada TSU en Mantenimiento

Area Industrial

Semillas Fitó
Ana Flor Carrillo TSU en Mantenimiento

Area Industrial

Jesuites Educació  – Escola del Clot

El grupo tuvo la oportunidad de participar en diversas reuniones regulares y salidas de Barcelona y regiones aledañas (pantano de Vallvidrera, Sant Joan de les Abadesses, lugar de nacimiento de Jaime Nunó, compositor catalán de la  música del Himno Nacional Mexicano, Ripoll y su monasterio (2013 capital Cultural catalán), así como la tradicional recepción al grupo de Tierra de los estudiantes en el Consulado de México organizada por las autoridades Norma Ang y Sylvia Pederzini Villareal

may_aug_2013_news_mix3