info@tierra-institute.org

Nova aplicació a la web de TierraNew Tierra Web ApplicationNueva aplicación en la web de Tierra

Nova aplicació a la web de TierraNew Tierra Web ApplicationNueva aplicación en la web de Tierra

L’alumne de la UT de Nayarit, José López Sánchez, TSU en TIC i Sistemes Informàtics, ha confeccionat l’  aplicació MOBILITAT D’ESTUDIANTS PER LES ESTADES FORMATIVES D’EMPRESES,  on es pot veure el procés i desenvolupament de les estades de pràctiques. L’aplicació es pot veure fent clic AQUÍ.

Tierra Student Web Application

A student at the UT Nayarit, José López Sánchez, TSU in  ICT and Systems Applications, has produced  the application STUDENT MOBILITY INTERNSHIPS IN INDUSTRY, presenting the process and development of the Tierra  Internship Program . The application can be viewed by clicking HERE.

Tierra Student Web Application

El alumno de la UT de Nayarit, José López Sánchez, T.S.U.  en TIC y Sistemas Informáticos,  ha confeccionado la aplicación  MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA LAS ESTANCIAS FORMATIVAS DE EMPRESAS en la que se puede ver el proceso y desarrollo de las estadías de prácticas. La aplicación se puede ver haciendo clic AQUÍ.

Tierra Student Web Application