info@tierra-institute.org

Que Fem

Programa de Mobilitat Professional 

 • Promoure, facilitar i afavorir la mobilitat internacional de persones, preferentment joves en formació, de recursos limitats, en situació de risc o de zones i comunitats desfavorides .
 • Creació , promoció i desenvolupament de mecanismes per a la promoció d’aquesta mobilitat .
 • Promoció de pràctiques laborals formatives en empreses per a joves en formació .
 • Promoure, facilitar i afavorir la mobilitat internacional de personal docent i acadèmic .

més informació…

Programa Solar

 • Desenvolupament i execució de cursos per instal · ladors de sistemes d’energia solar fotovoltaica certificats per ETA ( Electronics Technician Association )
 • Realització i promoció de projectes d’implantació i ús de la tecnologia de l’energia solar.
 • Suport al desenvolupament sostenible de comunitats vulnerables mitjançant capacitació pràctica dels seus membres en la utilització de les aplicacions de l’energia solar , desenvolupant i implementant instal · lacions solars conjuntes per els seus habitatges i edificis publics com centres de salut, escoles, centres de treball i centres comunitaris o d’ convergencia.

més informació…

Programa Cultural

 • Promoció d’activitats artístiques i culturals per al coneixement i apropament de les cultures i els pobles del món .
 • Participació i promoció de projectes internacionals amb objectius formatius i educatius que aportin beneficis als participants i les comunitats de les quals provenen .

més informació…

Programa de Mar

 • Curs d’ornitologia
 • Litoral Mediterrani
 • Taxonomia i biodiversitat mediterrània
 • Estudi de cetacis
 • Curs de botànica
 • Immersió guiada

més informació…