info@tierra-institute.org

Programa per a Personal Docent i Acadèmic

Tierra Institute Internacional organitza i gestiona estades de curta durada per a professorat i responsables de mobilitat internacional d’estudiants d’un centre educatiu , per conèixer sistemes educatius , empreses , centres de formació , organismes públics , allotjaments per a joves i entorn cultural a Califòrnia i Catalunya

 • Adequació dels nivells educatius .
 • Transparència de qualificacions professionals .
 • Convalidació de pràctiques laborals d’estudis professionals .
 • Conèixer diverses modalitats d’allotjaments.
 • Vinculació amb el sector productiu .
 • Possibilita la millora de la formació pròpia del centre .
 • Informació dels requisits legals i funcionals del país de destinació .
 • Introducció a l’entorn i cultura del país .

Organització

 • Gestió de l’allotjament .
 • Visites a Empreses relacionades amb els sectors d’interès .
 • Visites a centres educatius de nivells formatius corresponents .
 • Recollida a l’aeroport i acompanyament allotjament.
 • Contactes amb entitats públiques educatives .
 • Visites culturals .