info@tierra-institute.org

Programa d'Immersió Lingüística

El programa d’immersió lingüística de Tierra està dissenyat per a individus motivats per millorar les seves conocimientps d’idiomes a través de la immersió en la vida i la cultura del país d’acollida. El programa ofereix flexibilitat i es pot adaptar a les necessitats o requisits individuals, i s’ofereix de forma presencial i / o amb tutoria individualitzada en línia. El programa té una opció per realitzar i pràctiques en empreses i servei comunitari de curta durada.

Els programes s’ofereixen a través de la xarxa d’institucions i escoles d’idiomes especialitzades que col · laboren amb Tierra a Mèxic, Guatemala, Califòrnia, Catalunya. De moment, els programes de Tierra són per català, anglès, espanyol i llenguatge de signes per a sordmuts.