info@tierra-institute.org

Programa Cultural

Tierra ofereix un programa d’immersió lingüística individualitzada o en grups reduïts, amb participació formal a l’aula de les escoles d’idiomes associades a Tierra i / o en línia amb tutoria de Tierra. Alguns d’aquests programes incorporen una passantia de curta durada i / o activitats de servei a la comunitat si es desitja. De moment, s’ofereixen programes d’immersió lingüística per català, anglès, espanyol i llenguatge de signes.

Més informació….

El programa d’intercanvi cultural de Tierra se centra a facilitar oportunitats d’educació en les arts i oficis visuals i escèniques, així com en els idiomes del món.

  • Tierra col · labora amb artistes i artesans que volen promoure la seva obra i talent artístic en forma d’exposicions d’art, tallers i / o actuacions musicals.
  • Tierra facilita activitats culturals amb organitzacions i institucions associades que pertanyen a la seva xarxa i que tenen lloc en qualsevol dels països on Tierra està present. Les activitats consisteixen en presentacions i esdeveniments individuals o de grup enfocats en un aspecte cultural i / o mediambiental d’una regió.

Més informació…

  • Tierra organitza “viatges de solidaritat” per a grups de 5 a 8 persones interessades a participar com a voluntaris en experiències de servei comunitari en els països / regions on Tierra té projectes de cooperació internacional.