info@tierra-institute.org

Eivissa

Desde Tierra Institute International s’ofereix un programa de temes marins amb col-laboracio amb Aula De Ciencia TEFOVEA, que es desenvolupa a les illes d’Eivissa, amb alguns casos amb sortides puntuals a Formentera. El programa pretén, en línies generals, aprofundir en el coneixement de l’entorn i en el funcionament de l’ecosistema, així com en la gestió dels espais litorals i marins. Els cursos van dirigits a estudiants universitaris o d’altres titulacions relacionades amb el coneixement de l’entorn i podran ser convalidats com a crèdits en les seves respectives universitats. Els cursos es realitzaran entre els mesos d’octubre i maig i sempre inclouen una part teòrica i una o varies, sortides de camp. Per tot qui vulgui participar, pot sol·licitar informació sobre el/s cursos que siguin del seu interès i se li ampliarà informació com dates, programa del curs detallat i altres dades rellevants.

Curs d’ornitologia

Curs teòric amb sortida de camp. Aquest curs pretén ser un curs introductori a la ornitologia. El contingut a desenvolupar ensenya als estudiants a reconèixer els trets característics que defineixin al grup de les aus i a classificar-les segons la seva alimentació, hàbitats, etc. A la sortida de camp, al Parc Natural de ses Salines es faran exercicis d’observació, auditius i identificació d’espècies. Al curs es proporciona material per el seguiment de l’activitat: guies de camp, prismàtics i fitxes plastificades per a facilitar la identificació.

Litoral Mediterrani

Curs introductori a la ecologia del litoral en el cas mediterrani. Estudi dels diferents elements que el componen i el paper que juguen dintre de l’ecosistema amb especial atenció al sistema dunar i les praderies de Posidonia oceanica. El curs inclourà una part sobre gestió del litoral.

Taxonomia i biodiversitat mediterrània

Aquest curs està dirigit al coneixement d’algunes de les espècies que podem trobar al Mediterrani, com es classifiquen, s’anomenen i com reconèixer-les, quina informació podem extreure de la seva observació i quin paper juguen dintre de l’ecosistema. A més ens ensenya com manejar les guies d’identificació d’espècies, quines pàgines webs de consulta son les mes recomanables així com bibliografia d’interès. La part pràctica es desenvoluparà a l’aula i consistirà en exercicis d’identificació i classificació de mostres.

Estudi de cetacis

Aquesta activitat formativa s’iniciarà amb un primer curs introductori a la biologia i ecologia del cetacis en general, amb especial atenció a les espècies presents al Mediterrani i com actuar en els diferents casos d’interacció possibles amb aquests animals. En cursos vinents s’aprofundirà en aspectes més concrets com bioacústica, foto-identificació o recuperació de cetacis.

Curs de botànica

el bosc Mediterrani, característiques i usos. activitat que ens apropa a la botànica d’una manera teòric-pràctica realitzant una sortida on s’explicaran els trets característics del bosc mediterrani, com li afecta la climatologia i la proximitat al mar en els diferents ambients, espècies endèmiques presents, efectes i adaptacions als incendis, així com aprofitament dels boscs en la cultura popular i en la actualitat. Durant la sortida s’aprendrà a i identificar algunes espècies vegetals i a interpretar el paisatge.

Immersió guiada

Per els integrants dels grups amb titulació de submarinisme, assegurança de busseig i certificat mèdic vigent, es podrà realitzar una immersió a través d’un centre de busseig i posterior interpretació de l’entorn i les espècies observades.