Majomut, Chamula, Chiapas, Mexico

Projecte de capacitació i instal · lació solar fotovoltaica d’iluminació per un taller textil de la Cooperativa de Mujeres Mayas de Jovel

Training and installation solar project to provide ilumination in a textile workshop for the Cooperativa de Mujeres Mayas de Jovel

Proyecto de capacitación e instalación solar fotovoltaica de iluminación para un taller textil de la Cooperativa de Mujeres Mayas de Jovel