Huntington Beach, California

Terra Institut Internacional de Califòrnia (Cal-Terra) es troba a Huntington Beach, Califòrnia, que proporciona programes i serveis d’instal · lació d’energia solar Capacitació laboral i nivell local i internacional. Terra-Cal també facilita passanties als joves internacional en empreses locals i llocs de la indústria que donen als participants una oportunitat d’aprenentatge experiencial per millorar les seves carreres professionals i el seu patrimoni cultural i les habilitats personals en un altre país.Tierra Institute International de Califòrnia (Tierra-Cal) a Huntington Beach proporciona programes i serveis de capacitació laboral i d’instal · lació de sistemes d’energia solar a nivell local i internacional. Tierra-Cal també facilita passanties per joves en empreses locals que donen als participants una oportunitat d’aprenentatge  per millorar les seves carreres professionals  i les habilitats personals en un altre país. Tierra-Cal participa també en projectes de cooperació internacional.

Tierra Institute International California (Tierra –Cal) is located in Huntington Beach, California providing Solar Energy Job Training and Installation programs and services  locally and internationally. Tierra-Cal also facilitates internships to international youth in local businesses and industry sites that give participants an experiential learning opportunity to enhance their professional careers and personal skills in another country. Tierra-Cal also participates in international cooperation projects.

Tierra Instituto Internacional de California (Tierra-Cal) en Huntington Beach proporciona programas y servicios de capacitación laboral e instalación de sistemas de energía solar a nivel local e internacional. Tierra-Cal también facilita pasantías a  jóvenes en empresas locales  que dan a los participantes una oportunidad de aprendizaje  para mejorar sus carreras profesionales y las habilidades personales en otro país. Tierra-Cal también participa en proyectos de cooperación internacional.Tierra Instituto Internacional de California (Cal-Tierra) se encuentra en Huntington Beach, California, que proporciona programas y servicios de instalación de energía solar Capacitación laboral y nivel local e internacional. Tierra-Cal también facilita pasantías a los jóvenes internacional en empresas locales y sitios de la industria que dan a los participantes una oportunidad de aprendizaje experiencial para mejorar sus carreras profesionales y su patrimonio cultural y las habilidades personales en otro país.