Barcelona, Spain

Tierra Institut Internacional Catalunya (Tierra-Cat) a Barcelona offereix  passanties per joves a  empreses locals. Les passanties són en general  de tres mesos i dónan als participants una oportunitat d’aprenentatgel per millorar les seves carreres professionals i les habilitats personals en un altre país. Tierra-Cat també participa en projectes de cooperació internacional.

Tierra Institut Internacional Catalunya  (Tierra-Cat) is located in Barcelona providing internships to international youth in local businesses and industry sites. The internships are usually three month duration and give participants an experiential learning opportunity to enhance their professional careers and personal skills in another country. Tierra-Cat also participates  in international cooperation projects.

Tierra Institut Internacional Catalunya (Tierra-Cat)  en Barcelona ofrece pasantías a jóvenes en empresas locales. Las pasantías son en general   de tres meses y dan a los participantes una oportunidad de aprendizaje  para mejorar sus carreras profesionales y las habilidades personales en otro país. Tierra-Cat también participa en proyectos de cooperación internacional.