info@tierra-institute.org

La nostra missió:

Empoderar a persones i grups/comunitats vulnerables a través de programes educatius en sostenibilitat del medi ambient i oportunitats de pràctiques formatives 

 Dona un Kit Solar per donar suport al Programa Solar de Tierra en comunitats rurals de Quiché, Guatemala, i en les comunitats de Mujeres Mayas de Jovel, Chiapas, Mèxic.